Trei lecții de educație juridică susținute de polițistul Andrei Cojocari și doamna judecător Marina Curtiș

În data de 26 și 27 februarie 2020, domnul polițist Andrei Cojocari și doamna judecător Marina Curtiș – membri ai Rețelei Naționale pentru Educație Juridică a susținut 3 lecții de educație juridică elevilor Centrului de Excelență în Industria Ușoară și Colegiul Pedagocic „Alexei Mateevici” din Chișinău.

Scopul acestor trei lecții a fost conștientizarea adolescenților participanți privind necesitatea de a adopta o atitudine civică și responsabilă față de violența în familie, consumul de droguri, abuzuri prin raportarea acestora. Doamna judecător Marina Curtiș și domnul polițist Andrei Cojocari au abordat cu prioritate cele mai strigente probleme de educație juridică pe care le-au întâlnit în experiența lor de oameni ai legii.

Din cauză că Republica Moldova se confruntă cu fenomenul de violență în familie, în special agresiuni împrotriva femeilor și abuzurilor asupra copiilor, subiectul prioritar adoptat de profesioniștii dreptului a fost ce faci în calitate de victimă sau observator al cazurilor de violență în familie. De foarte multe ori, victimele aleg să tacă deoarece se tem fie de o violență mai mare, fie de rămânerea fără resurse materiale. Copiii chiar dacă suferă nu știu cum să acționeze pentru a opri violențele împotriva lor și a  mamei. Acestea rămân ca traume psihologie care cel mai probabil le vor afecta viața de adult.

În caz de violenţă domestică trebuie să anunțăm poliţia. Poliţiştii pot interveni şi din oficiu, chiar dacă nu este formulată vreo plângere din partea celui agresat. În timpul procesului, dacă victima crede că fapta nu se va mai repeta, se poate împăca cu agresorul care este din familia sa, dar numai dacă ea doreşte acest lucru. Atunci când prin actele de violenţă este pusă în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unui membru al familiei, cel agresat poate solicita Judecătoriei să emită un ordin de protecţie. Protecţia se decide în 24 de ore pentru un termen de până la trei luni, care poate fi prelungită ulterior şi poate consta în obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa comună sau de a sta departe de locuinţa în care se află copilul, chiar la o distanță anumită, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu copilul sau părintele, ori rudele cu care a rămas copilul, poate fi interzisă apropierea de locul de studii sau locuri pe care le frecventează copilul.

Un alt subiect de educație juridică abordat de polițistul Andrei Cojocari a fost consumul de droguri și chiar implicarea lor în traficul de droguri. Aceștia din naivitate și din necunoașterea legilor și consecințelor se implică în astfel de acțiuni periculoase. Copiii trebuie să cunoască din timp util cum să se ferească de rețelele de traficul cu droguri, iar polițiștii au acest rol de a-i informa corespunzător.

Traficul de ființe umane este un alt subiect abordat în cele 3 lecții de educație juridică. Republica Moldova, din păcate, este una dintre cele mai mari surse de trafic de ființe umane influențate în mare parte de nivelul ridicat de sărăcie. În special, fetele din mediul rural care provin din familii social vulerabile sunt ținta traficanților.
Doamna judecător Marina Curtiș și domnul polițist Andrei Cojocari au adus exemple de modul în care aceste rețele funcționează. De asemenea, elevii au fost instruiți cum să apeleze la autorități/linia fierbinte a ong-ului La Strada fără ași pune viața în pericol.

Răspunderea penală și respectarea demnității umane a copiilor. Copiii sunt cetățeni mai mici. Ei au drepturi protejate de instituțiile statului. Până la vârsta de 14 ani răspund părinții pentru faptele lor, însă de la 14 ani aceștia răspund penal. Asta înseamnă că dacă au comis o infracțiune foarte gravă, precum viol sau crimă, un copil de 14 ani va fi privat de libertate. De la vârsta de 16 ani răspundem penal și contravețional.
În ziua de azi se acceptă că un copil este o persoană şi că el are dreptul de a i se respecta individualitatea. De aceea nu i se pot aplica pedepse fizice sau alte tratamente umilitoare sau degradante şi nici nu poate fi privat de drepturi, astfel încât să îi fie pusă în pericol sănătatea fizică sau psihică. „Bătaia e ruptă din rai” este ilegală. Chiar dacă îi este părinte, acesta nu are voie să aplice violența fizică asupra propriilor copii.

La lecțiile de educație juridică au participat 82 de elevi. Aceștia au fost îndrumați să acceseze manualul „Legea pe-nțelesul elevilor” plasat pe platforma educațională www.educatiejuridica.md

Aceste lecții de educație juridică sunt organizate cu sprijinul Asociației Promo-LEX din fondurile 𝗨𝗻𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲. Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.