Patru lecții de educație juridică susținute de polițistul Nicolae Friptu la Anenii Noi

În data de 20 și 21 februarie 2020, domnul polițist Nicolae Friptu – membru al Rețelei Naționale pentru Educație Juridică a susținut 4 lecții de educație juridică elevilor Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și Liceului „Andrei Straistă” din Anenii Noi.

Scopul acestor trei lecții a fost formarea unui nivel de cunoştinţe juridice de bază pentru viitorii adulţi şi creşterea respectului pentru unele valori ce stau la baza societăţii şi formarea unei atitudini corecte în viaţă.

Domnul polițist Nicolae Friptu a abordat trei subiecte prioritare de educație juridică:

  1. Separația puterilor în stat și supremația legii.
    Republica Moldova este acum un stat democratic, astfel că conducătorul țării nu mai este o persoană, ci poporul. În acest scop, cetățenii aleg reprezentanţi care iau decizii în numele lor şi pentru ei. Aceste decizii se materializează în legi. Legile sunt obligatorii pentru toți cetățenii, indiferent de statutul social sau funcția pe care o deține.

  2. Toți cetățenii, inclusiv copiii, sunt obligați să respecte legile. Copiii sunt cetățeni mai mici. Ei au drepturi protejate de instituțiile statului. Până la vârsta de 14 ani răspund părinții pentru faptele lor, însă de la 14 ani aceștia răspund penal. Asta înseamnă că dacă au comis o infracțiune foarte gravă, precum viol sau crimă, un copil de 14 ani va fi privat de libertate. De la vârsta de 16 ani răspundem penal și contravețional.
    În ziua de azi se acceptă că un copil este o persoană şi că el are dreptul de a i se respecta individualitatea. De aceea nu i se pot aplica pedepse fizice sau alte tratamente umilitoare sau degradante şi nici nu poate fi privat de drepturi, astfel încât să îi fie pusă în pericol sănătatea fizică sau psihică. „Bătaia e ruptă din rai” este ilegală. Chiar dacă îi este părinte, acesta nu are voie să aplice violența fizică asupra propriilor copii.

  3. Violența în familiile din Republica Moldova este una dintre cele mai răspândite infracțiuni din țara noastră.
    Violența în familie este sancționată dur de legislația din R. Moldova, însă fiind un fenomen atât de extins este foarte greu să o combatem prin sancțiuni, de aceea e necesară o educație din partea noastră. În caz de violenţă domestică trebuie să anunțăm poliţia. Poliţiştii pot interveni şi din oficiu, chiar dacă nu este formulată vreo plângere din partea celui agresat. În timpul procesului, dacă victima crede că fapta nu se va mai repeta, se poate împăca cu agresorul care este din familia sa, dar numai dacă ea doreşte acest lucru. Atunci când prin actele de violenţă este pusă în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unui membru al familiei, cel agresat poate solicita Judecătoriei să emită un ordin de protecţie. Protecţia se decide în 24 de ore pentru un termen de până la trei luni, care poate fi prelungită ulterior şi poate consta în obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa comună sau de a sta departe de locuinţa în care se află copilul, chiar la o distanță anumită, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu copilul sau părintele, ori rudele cu care a rămas copilul, poate fi interzisă apropierea de locul de studii sau locuri pe care le frecventează copilul

La lecțiile de educație juridică au participat peste 80 de elevi. Aceștia au fost îndrumați să acceseze manualul „Legea pe-nțelesul elevilor” plasat pe platforma educațională www.educatiejuridica.md

Aceste lecții de educație juridică sunt organizate cu sprijinul Asociației Promo-LEX din fondurile 𝗨𝗻𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲. Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.