Midari Veronica

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “N. Testemitanu”, Diploma de pediatru, după care Universitatea de Stat din Moldova, Diploma de translator/interpret limba Engleză, în 2007-2009 Academia de Studii Economice, Diplomă de Master in Administrarea Afacerii. În prezent este doctorand la Academia de Studii Economice.

Timp de 8 ani a activat în calitate de asistent la catedra de Biochimie, Universitatea de Medicină și Farmacie “N. Testemitanu”. Din 1999 a început activitatea în sectorul asociativ în cadrul organizației “EveryChild, Moldova”, participând la implementarea proiectelor sociale pe teritoriul Republicii Moldova.

În proiectul TACIS “Consolidarea capacităților în reforma politicii sociale în Republica Moldova“ 2004-2007, a lucrat în calitate de Partener al Liderului de Echipă, proiect în urma căruia s-a produs reforma legată de transferul segmentului de protecție a drepturilor copilului de la educație la protecție socială.

În cadrul unui proiect finanțat de DFID/SIDA a participat la implementarea Strategiei de organizare a rețelei de asistenți sociali în Republica Moldova. Din 2010 până în 2013 a activat în proiectul Cancelariei de Stat, prin care se promova metodologia ex-ante de elaborare a Politicilor Publice: privind ajustarea metodologiei de stabilire a taxei de cazare, privind învățământul secundar profesional – competențe adaptate pentru piața muncii, privind computerizarea instituțiilor de învățământ secundar general, privind introducerea autonomiei universitare, privind reconceptualizarea învățământului pedagogic în RM.

În prezent, activează în calitate de expert național în cadrul proiectului UE de reformare a sistemului de învățământ profesional tehnic, pentru susținerea Ministerului Educației și Ministerului Muncii și Protecției Sociale în implementarea schimbărilor care ar facilita dialogul social între sistemul educațional și sectoarele economiei naționale.