Tanase Oleg

Tănase Oleg și-a făcut studiile de licență și masterat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, după care a continuat studiile de doctorat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, catedra Teoria Generală a Statului şi Dreptului. În perioada 2016-2017 a urmat calificarea în cadrul MBA Programe, Sales Manager Akademie of Vienna, Sales and Marketing, Viena (Austria)

Pe parcursul activității profesionale a activat în calitate de judecător la Judecătoria Centru mun.Chişinău, jurisconsult la Grupul Union Fenosa în Republica Moldova, avocat la Cabinetul Avocatului “Oleg Tănase”, mediator, la Cabinetul Avocatului “Oleg Tănase”. Din 2016 a fost desemnat de Uniunea Avocaţilor din Moldova, în calitate de membru supleant în Consiliul de mediere, Chişinău. Începînd cu anul 2018 este lector universitar în cadrul Departamentului Drept Patrimonial, UTM.