Nichitoi Iurie

Iurie Nichitoi în perioada anilor 2002 – 2006 și-a făcut studiile la  Universitatea de Stat din Moldova, facultatea „ Drept”, specialitatea „Drept Public”, urmând studiile de masterat la aceeași universitate, specialitatea „Drept Civil”.

După finalizarea studiilor a activat în calitate de jurist, iar apoi jurist principal la SC„Capriphil” S.R.L., iar începînd cu anul 2006 a deținut funcția de Jurisconsult de categoria I al Direcţiei Juridice a Întreprinderii de Stat „REGISTRU” a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al RM. Din 2010 pînă în prezent își desfășoară activitatea în calitate de avocat în cadrul Cabinetului Avocatului „Iurie Nichitoi”.