Levco Costea

Constantin și-a făcut studiile la Academia de Studii Economie din Moldova, facultatea Economie generală și drept, specialitatea Administrație Publică în perioada anilor 2010-2013. A urmat în anul 2016 (octombrie) – 2017 (mai) Şcoala tânărului lider politic, organizat de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, iar în 2017 (27-29 aprilie, 11-13 mai) Şcoala NATO de securitate, după care în 2018 (iunie – noiembrie) Cursul de Lungă Durată în „Formare de Formatori”, organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „Millenium”

Constantin a fost membru deputat în cadrul proiectului coordonat și implementat de către Institutul Tineretului Guvernator în parteneriat cu Parlamentul RM ”Parlamentul Tinerilor”, legislatura a III-a. La moment deține funcția de asistent de proiect la ONG-ul „HomoDiversus” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la informații, la drepturile civile și politice prin educația non-formală în domeniul drepturilor omului”