Iarmaliuc Petre

Dicton

„Cei de rînd nu încept nimic fiindcă se tem de piedici, cei mediocri după ce au început se lasă respinși de piedici, însă cei aleși dintre cei aleși, nu renunță, chiar dacă în față au mii de piedici”

Având un interes necondiționat în raport cu formea valorilor tinerii generații, și în același timp conștientizând responsabilitatea atît în particular, cît și a tuturor din mediul academic și practic de a contribui la dezvoltarea continuă și formarea extracurriculară a celor care vin în urma noastră, am decis să mă implic cu toată dăruirea de sine în proiectul „EDUIURIS”, care vine să răspundă necesităților și problemelor existențe în procesul de fortificare a unei societăți democratice în Republica Moldova.

Astfel, în contextul angajamentului meu nemercantil, relev cîteva studii de formare profesională și experiență, pe care le consider ca fiind relevante pentru calitatea de membru al Rețelei Naționale pentru Educație Juridică, precum: licențiat în drept, Facultatea Drept, ULIM, promoția 2013; master în drept, specialtiatea științe penale, Facultatea Drept, ULIM, promoția 2015; master în științe politice, Academia de Administrare Pulică,  promoția 2018; drd., Școala doctorală Științe juridice, politice și sociologice, specialitatea drept internațional și european public; asistent universitar, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, titular al disciplinei „Teoria statului și dreptului”, 2015-prezent; consultant al procrorului în Procuratura Anticorupție martie 2017-octombrie 2017; audient, Institutul Național al Justiției, candidat la funcția de procuror, promoția a XI-a; voluntar, Procuratura Anticorupție, octombrie 2017-aprilie 2019; beneficiar și participant la o serie de traning-uri, Academii de leaderism, Școli politice, și leader de studenți în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, în perioada 2012-2014.