Grosu Alexandru

Grosu Alexandru în perioada anilor 2012-2016 și-a făcut studiile de licență la USEM, specialitatea drept economic, urmînd studiile de master la aceeași facultate în perioada anilor 2016-2017.

Și-a început cariera în calitate de asistent în cadrul Cabinetului Avocatului „Grosu Alexandru” în anul 2015, în iunie 2016 devenind avocat-stagiar în cadrul aceluiași birou.

În perioada 28 mai-05 iunie 2018 a susținut examenele de capacitate pentru dobândirea profesiei de avocet, începînd cu 20 iunie 2018 exercită profesia de avocat în cadrul Cabinetului Avocatului „Grosu Sandu”.

„Consider oportună participarea la Rețeaua Națională pentru Educație Juridică în vederea formării unei societăți informate și capabile de a-și asuma răspundere pentru acțiunile întreprinse. Participarea în cadrul Rețelei Naționale pentru Educație Juridică îmi va permite dezvoltarea abilităților de comunicare, predare non-formală și explicarea unor chestiuni din domeniul justiției în limbaj accesibil pentru persoane care nu activează în acest domeniu.”