Gribincea Vadim

Gribincea Vadim și-a făcut studiile de licență și masterat la ULIM, facultatea de Drept. În anul 2016 a absolvit programul de formare profesională iniţială a mediatorilor.

După finalizarea studiilor a activat în calitate de avocat stagiar, grefier/asistent judiciar  la Judecătoria Chişinău sediul Centru, Jurisconsult la S.A. Termoelectrica, Consultant al Procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţiii Organizate şi Cauze Speciale, Audient INJ, candidat la funcţia de procuror, Profesor la Colegiul de Ecologie.

A publicat o serie de articole: Raportul juridic de drept contravenţional; Violul  (art. 171 Cod Penal al Republicii Moldova); Sistemul ştiinţei dreptului. Locul Teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţei dreptului; Infractorul – obiect al cercetării criminologice.

„Doresc să fac parte din Rețeaua Națională pentru Educație Juridică, deoarece copilul de astăzi e adultul  de mîine, copilul de astăzi e o fiinţă a nimănui, e un copil ce creşte în cultura străzii, şi este în mîna infractorului, o victimă a traficului de fiinţe umane, a afacerilor cu stupefiante, a lumii fără educaţie, unde limbajul necenzurat e la modă, unde cel ce nu învaţă e o persoană stiimată şi autoritară, unde sportul naşte de multe monştri şi unelte criminale, dar nu medaliaţi olimpici, unde copii coregenţi pentru profesori  sunt o afacere ori salariul nu le permit altfel să supraveţuiască etc. Totodată copii de astăzii e generaţia de mîîine e lumea în care noi trăim, cu cît ea va fi mai sănătoasă medical, cultural, educativ etc., cu atît eu şi familia mea voi fi în siguranţă. Trebuie să acţionăm cît mai rapid deoarece mai avem şansa de a schimba lucruriilor spre bine!!!”