Gladun Viorica

Viorica Gladun în perioada anilor 1999-2003 și-a făcut studiile la Universitatea de studii Umanistice din mun. Chișinău, Facultatea de Drept. Iar din 2006 până în 2012 a deținut funcția de Specialist coordonator în subdiviziunea ,,Transcrierea actelor de stare civilă,, în cadrul -Oficiului Stare Civilă sect. Botanica mun. Chișinău.

Începînd cu anul 2012 a devenit avocat stagiar în cadrul Biroului Asociat de Avocați ,,Capital,, după care avocat în cadrul Cabinetului Avocatului ,,Gladun Viorica,,. În anul 2014 a urmat un curs de mediere, după care și-a început activitatea de mediator, pe care o desfășoară pînă în prezent.