Ghennadi Epure

După ce a absolvit în anul 2010 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Bălți, a ales să-și continue studiile universitare la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne – instituția în care disciplina, demnitatea, decența și conștiința națională se află într-o simbioză cu știința. După ce finalizează cu succes studiile universitare, se angajează în calitate de asistent-universitar în instituția pe care a absolvit-o, pentru a transmite mai departe tinerelor generații de studenți cunoștințele acumulate.

În anul  2014, devine titularul disciplinei „Teoria generală a dreptului”, disciplină de care nu s-a despărțit până în prezent. Studiile teoretice aprofundate îl determină în anul 2016 să-și publice primul manual „Teoria generală a dreptului”, iar în anul 2019, scoate în lumină al doilea manual, ediție revăzută și adăugită – „Teoria generală a dreptului”.

În anul 2016, devine absolvent al Institutului Național al Justiției și magistru în drept. Un an mai târziu, dedicația față de justiție și echitate îl motivează să-și continue studiile în cadrul Școlii doctorale „Științe penale și drept public” a Academiei „Ștefan cel Mare”.

Începând cu 2017 până în prezent, exercită funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău.

Având la bază multiple deprinderi și dorință de a se implica activ în promovarea culturii juridice, a decis să fie membru al Rețelei Naționale pentru Educație Juridică. Iată care este motivația sa:

„Educația cetățenilor în spiritul respectării legilor, a dreptății sociale, trebuie să fie cultivată de la o vârstă fragedă, deoarece doar așa individul poate să ajungă în posesia unei virtuți civice. Cred cu fermitate că e actual ceea ce a afirmat părintele filosofiei antice Aristotel cu peste 2000 de ani în urmă, în lucrarea sa fundamentală „Politica” – «…imperativul domniei legii trece drept echivalent cu imperativul domniei zeului și rațiunii în exclusivitate, pe când imperativul domniei omului adaugă domnia fiarei, căci patima este de această factură, iar pasiunea îi corupe pe cei mai buni conducători și pe cei mai buni oameni. De aceea legea este rațiunea fără dorință»”.