Cheptea Natalia

Studiile superioare, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, inclusiv, masterat în domeniul privat.

Experienţa profesională am debutat în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Guvern, în calitate de lector universitar.

Activitatea profesională, pe perioada anilor 2006 până în prezent, este desfăşurată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie. Domeniile principale de activitate desfăşurate în cadrul entităţii publice ţin de procesul de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor actelor normative, realizarea instruirilor anticorupţie la entităţile publice, instituţiile de învăţământ, medicale, mediul de afaceri şi sensibilizare şi educare a populaţiei, prin campanii de informare.

Participarea, în calitate de expert anticorupţie/membru în comisii/grupuri/şedinţe departamentale/interdepartamentale pe diverse domenii, în special, în domeniul educaţiei, responsabilă de asigurarea implementării politicilor anticorupţie.

Implicarea în activităţi de instruire în cadrul liceelor va contribui la formarea unei tineri generaţii în spiritul bunelor valori morale şi în cultivarea integrităţii personale.