Buliga Dumitru

Dumitru și-a făcut studiile de licență și masterat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, iar în prezent își continuă studiile de doctorat la aceeași facultate.

Cariera profesională a început-o fiind avocat stagiar în cadrul Biroului Asociat de Avocați „EUROLEX”, după care a activat în calitate de jurisconsult la o serie de companii din Republica Moldova, România, Marea Britanie, Senegal. În prezent activează în calitate de avocat în Cabinetul avocatului Buliga Dumitru.

„Am optat să fac parte din Rețeaua Națională pentru Educație Juridică pentru a contribui la dezvoltarea culturii juridice în rândul copiilor, deoarece dezvoltarea unei societăți începe de la educație, iar educația juridică este o ramură a educației ce ocupă primatul în realizarea acestui deziderat.”