Botnarenco Ion

Ion și-a făcut studiile la Universitatea de Studii Europene din Moldova obținînd diploma de licență în științe economice, iar peste cîțiva ani și în drept. În anul 2018 a finalizat cu succes studiile de masterat în domeniul științe economice, devenind Student – Doctorand la Specialitatea științifică – Drept Penal și Execuțional Penal la aceeași universsitate.

Începînd cu anul 2018 activează în cadrul Biroului Asociat de Avocați ,,Legal Service” în calitate de avocat stagiar, de asemenea, este membru al Comisiei de Calitate al Universității de Studii Europene din Moldova.