Bostan Ina

Bostan Ina și-a făcut studiile de licență în perioada 1995-2000 la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Romania, iar din 2004 și pînă în 2005 a urmat studiile de masterat la UTM, Catedra Drept Patrimonial. De asemenea, în 2017 a obținut titlul de doctor în științe juridice la specialitatea Teoria generală a dreptului.

Începînd cu anul 2000 și pînă în prezent a deținut mai multe funcții importante, cum ar fi: juristconsult la o societate comercială, Galaţi, Romania; șef al secției juridice și resurse umane din cadrul ÎS,,INCERCOM”; jurist în societatea comercială SRL ,,Olioterra”; lector superior la catedra Drept Patrimonial, UTM; conferențiar universitar, șef Program Drept, UTM; avocat.

Ina Bostan a devenit membru al Rețelei Naționale pentru Educație Juridică în ianuarie 2019. Iată care e motivația ei de a se implica în proiectul Educație Juridică:

„În calitatea mea de pedagog și din cea de cercetător științific, am fost permanent o persoană care a militat pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept. De aceea, personal pentru mine, a devenit o necesitate de a mă informa permanent, pentru a poseda cunoştinţe suficiente, spre a conştientiza necesitatea promovării spiritului legii în rândul tinerei generații. Oamenii, în general, nu trebuie obișnuiți să știe de frica autorităților și a pedepselor, iar când au o problemă să o rezolve într-un mod neadecvat, apelând la diferite metode ilicite și la relații. Ori, noi profesioniștii, la orele de educație juridică trebuie să învățăm tânăra generație că legea e făcută să ocrotească drepturile, că justiția îi apără și că trebuie să aibă încredere în autorități.”