Bîzgan Marta

Marta a obținut diploma de licență la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Specialitatea Educaţie Civică, după care a urmat un program de masterat în ştiinţe politice și altul la Facultatea Drept, Științe penale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept, Programul Științe Penale. De asemenea, este absolventă a programului Acțiune pentru Justiție, ediția 2 susținut de către AO Invento.

După finalizarea studiilor a activat în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova pînă în anul 2017, iar începînd cu anul 2017 a devenit audient la Institutul Național al Justiției, candidat la funcția de procuror, finalizînd studiile cu succes în anul 2019.

„Am ales să fac parte din Rețeaua Națională pentru Educație Juridică pentru că copiii sunt viitorul, iar pentru a asigura un viitor frumos e necesar ca minorii să-și cunoască drepturile și obligațiile, instrumentele și mecanismele de valorificare și protecție a acestora. Totodată, prin formarea culturii juridice copiilor de azi, se contribuie la diminuarea nivelului infracționalității și dezvoltarea unei societăți democratice de mâine.”