Bîrcă Ludmila

Ludmila Bîrcă activează în calitate de avocat în cadrul Biroului Asociat de Avocați Botanica, mun. Chișinău. În anul 2005 a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova, iar în anii 2005-2006 a obținut diploma de magistru în drept, după care a activat timp de 7 ani în calitate de jurist în companii naționale și organele administrației publice centrale.

Din anul 2013 pînă în 2015 a efectuat stagiul în avocatură, după care a obținut licența de avocat și activează cu success în cadrul Biroului Asociat de Avocați sect. Botanica, mun. Chișinău. În domeniul avocaturii, are o experiență de peste 5 ani.

În toată această perioadă a acordat asistență și consultații juridice clienților, a studiat dosare și elaborat opinii juridice, a reprezentat și asistat clienții în fața instanțelor și autorităților statului.

„Consider că cunoștințele mele solide în domeniul juridic, obținute prin absolvirea Facultății de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova, dar și prin cursurile de perfectionare continuă, m-au determinat să aplic la acest program de educație juridică pentru liceeni.

Un stimul în acest sens a fost și faptul că la moment, ambii mei copii, Gheorghe și Vlad Bîrcă sunt liceeni, respectiv aplicînd la acest proiect, sunt sigură că voi aduce un beneficiu în familia mea, dar și în alte familii unde sunt liceeni. Totodată, doresc sa îmi dezvolt competentele profesionale prin participarea la acest proiect și să îmi fortific cunoștințele în domeniul juridic, precum și să împărtășesc practica obținută pe parcursul activității.”