Barbăscumpă Aliona

Aliona Barbăscumpă și-a făcut studiile în drept la Universitatea de Stat din Moldova (USM) pe care le-a absolvit în 2011. După ce a obținut diploma de licență, Aliona s-a înscris la un program de masterat pe anticorupție la Academia de Administrare Publică din Republica Moldova pe care l-a absolvit în 2017.

De asemenea, Aliona este absolventă a programului Acțiune pentru Justiție, ediția 2 implementat de Asociația INVENTO.

Începând cu 2011, Aliona a activat în calitate de jurisconsult. Are și o prezență publică, fiind membră a mai multor ONG-uri care au drept scop instruirea persoanelor în domeniul juridic, sporirea nivelului de cultură juridică în rândurile cetățenilor.

Iată care e motivația Alionei să facă parte din Rețeaua Națională pentru Educație Juridică:

„Am ales să fac parte din Rețeaua Națională pentru Educație Juridică deoarece educația juridică reprezintă pilonul prin intermediul căruia persoanele își valorifică drepturile garantate de stat, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăți democratice europene.”