Educația Juridică a ajuns și la Comrat

Doamna judecător Marina Curtiș și doamna polițist Marina Garbalî au promovat educația juridică în instituțiile de învățământ din orașul Comrat. În data de 18 februarie și 19 februarie 2020, au fost suținute 5 lecții de educație juridică la Liceul Teoretic „T.A.Gaidarji” și Liceul Teoretic “N.Tretieac” din Comrat cu participarea a unui număr de 238 de elevi.

 
Lecțiile de educație juridică au fost structurate în jurul principiului ”Nimeni nu poate invoca drept scuză necunoașterea legilor”. Acest argument nu este considerat de niciun judecător, polițist sau procuror, de aceea legea trebuie respectată de fiecare dintre noi, inclusiv de copii și tineri. Dacă este prins cineva încălcând legea, scuza „nu ştiam că nu e voie” nu este valabilă în faţa organelor legii nici chiar dacă nu ai îndeplinit vârsta majoratului.

Până la vârsta de 14 ani răspund părinții pentru faptele copiilor, însă de la 14 ani aceștia răspund penal. Asta înseamnă că dacă au comis o infracțiune foarte gravă, precum viol sau crimă, un copil de 14 ani va fi privat de libertate. De la vârsta de 16 ani răspundem penal și contravețional.

În același timp, doamna judecător Marina Curtiș și doamna polițist Marina Garbalî i-au făcut conștienți pe elevi că ei sunt cetățeni mai mici ai Republicii Moldova, dar au aceleași drepturi ca un adult.  

Fiecare persoană, indiferent de vârstă, are dreptul de a i se respecta individualitatea și demnitatea. De aceea fie că ai 1 an sau 8 ani sau 20 ani, nimeni nu are voie să îți aplice pedepse fizice sau alte tratamente umilitoare sau degradante şi nici nu poți fi privat de drepturi, astfel încât să îți fie pusă în pericol sănătatea fizică sau psihică. Nici de un polițist, nici de un profesor, nici măcar de proprii părinți.

Violența în familie este foarte răspândită în Republica Moldova. Deşi s-au făcut paşi importanţi pentru eradicarea acestui fenomen (adotarea Legii Nr. 196, semnarea la 6 februarie 2017 a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; semnarea şi ratificarea convenţiei CEDAW cu privire la eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeilor), Republica Moldova rămâne o ţară unde femeile continuă să fie agresate fizic, psihologic, sexual la o scară atât de largă încât autoritățile nu pot acoperi toate cazurile de violență domestică.

Violența în familie duce la distrugerea demnității umane a victimelor. Spre exemplu, studiile arată că cel ce a fost bătut în copilărie de părinții lui își va bate copiii când va fi adult.

În caz de violenţă domestică trebuie să anunțăm poliţia. Poliţiştii pot interveni şi din oficiu, chiar dacă nu este formulată vreo plângere din partea celui agresat. În timpul procesului, dacă victima crede că fapta nu se va mai repeta, se poate împăca cu agresorul care este din familia sa, dar numai dacă ea doreşte acest lucru. Atunci când prin actele de violenţă este pusă în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unui membru al familiei, cel agresat poate solicita Judecătoriei să emită un ordin de protecţie. Protecţia se decide în 24 de ore pentru un termen de până la trei luni, care poate fi prelungită ulterior şi poate consta în obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa comună sau de a sta departe de locuinţa în care se află copilul, chiar la o distanță anumită, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu copilul sau părintele, ori rudele cu care a rămas copilul, poate fi interzisă apropierea de locul de studii sau locuri pe care le frecventează copilul

La lecțiile de educație juridică au participat 238 de elevi. Aceștia au fost îndrumați să acceseze manualul „Legea pe-nțelesul elevilor” plasat pe platforma educațională www.educatiejuridica.md

Aceste lecții de educație juridică sunt organizate cu sprijinul Asociației Promo-LEX din fondurile 𝗨𝗻𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲. Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.