Proiectul „Educație Juridică” este inițiat în Republica Moldova de trei organizații neguvernamentale și apolitice, două din Republica Moldova și una din România.

CIPM este Centrul pentru Inovare și Politici din Moldova. Ea este o asociație înființată la 1 martie 2016 care își propune proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul social, economic, politic, administrativ și științific (www.cipm.md).

CRJM este Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Ea este o organizație înființată la 2010 care dorește să contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului (www.crjm.org).

VeDemJust este asociația Voci pentru Democrație și Justiție. Este o asociație de tineri juriști din România, înființată la 10 decembrie 2015. Ea este cunoscută în România pentru inițierea și promovarea proiectului „EDUIURIS – educație juridică nonformală în învățământul preuniversitar” (www.educatiejuridica.ro).

Ce ne propunem?

Prin proiectul „Educație Juridică – Cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații” desfășurat în Republica Moldova ne propunem trei obiective:

  • Să creăm o reţea națională din rândul practicienilor dreptului, poate chiar și a studenţilor la drept, a autorităților și cadrelor didactice care să susțină și să predea în mod voluntar şi într-un stil non-formal educaţie juridică copiilor şi tinerilor, cu precădere celor din licee
  • Să ne întâlnim cu elevii din învăţământul preuniversitar pentru a-i învăţa care sunt drepturile şi îndatoririle lor în viaţa cotidiană, precum și procedurile aplicabile pentru realizarea lor, punându-le la dispoziţie informaţii practice şi pe înţelesul lor despre reguli şi legi atât în format imprimat, cât şi în format electronic;
  • Să promovăm astfel supremaţia legii ca o condiţie esenţială pentru siguranţa individului şi ca o valoarea intrinsecă a democraţiei.

De ce acest proiect?

În Republica Moldova, conform datelor statistice oferite de Biroul Național de Statistică în perioada anilor 2000-2017 au fost comise 1151 de infracțiuni de către minori cu vîrsta cuprinsă între 0-17 ani. Iar în prima jumătate a anului 2018, conform datelor publicate de Procuratura Generală a Republicii Moldova, procurorii au condus şi exercitat urmărirea penală în peste 300 de cauze penale în care au fost implicați minori.

Adolescența fiind vârsta la care este cel mai important ca tinerii să înțeleagă și să respecte legea, deoarece atunci sunt cel mai predispuși la greșeli ce pot să le afecteze tot restul vieții. Mulți dintre aceștia nu înțeleg riscurile la care se expun și nici nu înțeleg ce înseamnă pentru viitorul lor un cazier juridic pătat.

În România, judecătorul Cristi Dănileț a inițiat proiectul ”Educație Juridică” prin care comunitatea de magistrați și avocați și-au asumat o responsabilitate civică și educațională și anume cea de a preda educație juridică în școlile de pe întreg teritoriul României pentru a le putea explica elevilor de ce cunoașterea și apoi respectarea legilor este esențială pentru viitorul lor.

Centrul de Inovare și Politici din Moldova, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și VeDemJust – Asociația Voci pentru Democrație și Justiție din România împreună cu Judecătorul Cristi Danileț au adus și în Republica Moldova proiectul „Educație Juridică” sprijinit financiar de Ambasada Olandei de la București, de Ambasada SUA din Republica Moldova și de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova printr-un program de sub-grantare gestionat de Asociația Promo-LEX.

Proiectul propune o abordare pe termen lung privind prevenirea timpurie a delicvenței juvenile, promovând respectul faţă de lege, un comportament integru și o atitudine civică în rândul generațiilor tinere prin crearea unei Rețele Naționale pentru Educație Juridică formată din judecători, procurori și avocați care să își asume rolul educațional de a cultiva respectul pentru lege în rândul elevilor din școlile din R. Moldova.

Membrii Rețelei Naționale pentru Educație Juridică susțin lecții de educație juridică în școlile și liceele din Republica Moldova, predând noțiuni ce țin de sfera infracționalității juvenile precum și noțiuni din zona infracțiunilor de corupție, a riscurilor unui comportament lipsit de integritate în strânsă legătură cu promovarea drepturilor fundamentale ale omului. Prin educație juridică membrii Rețelei Naționale pentru Educație Juridică vor promova statul de drept, respectul față de lege în general și față de autoritatea statului.

Totodată, în cadrul acestui proiect vor fi elaborate materiale didactice ce vor fi încărcate în secțiunea Kit educațional.